Cámara de Comercio Castellón

La Cambra de Comerç de Castelló és una corporació de dret públic, que agrupa agents econòmics de tots els sectors d'activitat, col·laboradora de les Administracions Públiques, les finalitats de les quals són:

  • Representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
  • Exercici de les competències de caràcter públic previstes en la Llei, o que puguin encomanar i delegar les administracions públiques.
  • Prestació de serveis a les empreses.