Grupo Insoeme

Naixem amb la intenció de treballar per i per a la salut mental. La integració, reinserció i desestigmatització del malalt mental és el nostre principal objectiu i el nostre segell d'identitat. Volem orientar i acompanyar les persones amb malaltia mental i les seves famílies, fent-los participis del procés rehabilitador.

Al maig obrirem un centre de salut mental en ple nucli urbà de Borriana.

Ofertes de treball relacionades

Grupo Insoeme
Borriana
Zelador/a

L' empresa necessita personal que realitzi les funcions de seguretat, transport i recep...

Grupo Insoeme
Borriana
Cuidador/a

L' empresa necessita personal de suport a altres professionals com infermeria i psicolo...

Grupo Insoeme
Borriana
Infermer/a

L' empresa necessita de personal d' infermeria, per al lliurament de medicació, adminis...

Grupo Insoeme
Borriana
Monitor/a - educador/a

L' empresa necessita de personal que desenvolupi totes les teràpies ofertades en el cen...

Grupo Insoeme
Borriana
Treballador/a social

L' empresa necessita personal que dugui a terme tallers de reinserció.